Federasyonlar
Doğu Anadolu Gençlik Kulüpleri Federasyonu
Ege Gençlik Kulüpleri Federasyonu
Güneydoğu Anadolu Gençlik Kulüpleri Federasyonu
İç Anadolu Gençlik Kulüpleri Federasyonu
Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu
Marmara Gençlik Kulüpleri Federasyonu
Akdeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu
Türkiye Gençlik ve Spor Federasyonu