Projeler

"Toplumsal Barış ve Kardeşlik Sürecinde Gençliğin Rolü" Projesi

"Toplumsal Barış ve Kardeşlik Sürecinde Gençliğin Rolü" Projesi

Projenin amacı ve yeri : Projemizin amacı 81 ilden gelen 120 üniversite öğrencisi ile Osmanlı coğrafyasında kurulmuş olan 30 farklı ülkeden 50 üniversite öğrencisinin katılımıyla Diyarbakır ilinde “Toplumsal Barış ve Kardeşlik Sürecinde Gençlerin Rolü” başlıklı bir toplantıyla Osmanlı’dan günümüze bu coğrafyada yaşayan gençliğin barış, kardeşlik ve İslam kardeşliği esasına dayanan sağlam bağları hatırlatarak tekrar canlanmasını sağlamaktır.
Projenin sonuçları: Türkiye’nin 81 ilinden ve Osmanlı coğrafyasında kurumuş olan 30 farklı ülkeden Diyarbakır’a gelen genç katılımcılarımız arasında kültürel kaynaşma sağlanmış, tarihi zenginliklerimiz uzmanlar tarafından gençliğe aktarılmış, genç katılımcılarımız uzman eğitimciler eşliğinde önemli çalıştaylar yapılmıştır. Diyarbakır ilinde gençlik ile halk buluşmaları sağlanmış ve çeşitli spor aktiviteleri düzenlenmiştir. Farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden gelen gençler arasında güçlü gönül köprüleri kurulmuştur. Bundan sonraki birlikte yürütülecek aktiviteler için faaliyet planlaması yapılmıştır.

Terörün Sona Erdirilmesi  ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesinin sağlanması kapsamında bölge gençliğinin Toplumsal Barış sürecinde etkin rol almalarının sağlanması.

Gerçekleştirilecek olan Sportif, Sanatsal ve eğitsel faaliyetlerle ülke gençliğinin birbirleriyle kaynaşmalarının temini.

Program kapsamındaki konferans, seminer, panel ve çalıştaylarda, kültürel olarak birbirlerine yabancı olan ülke gençliğinin aynı salon içerisinde birbirlerini dinleyip dertleri ile hemhal olmalarının sağlanması.

Devletimizce başlatılan çözüm süreci ve kardeşlik projesinin, çözümün önemli paydaşları olan Gençler tarafından benimsetilmesinin sağlanması.

PROJE ADIMLARI

‘’Toplumsal barış ve çözüm sürecine genel bakış’’ araştırma çalışmaları

Diyarbakır Buluşmasındaki işlenecek gündemlerin belirlenmesi.

Gençlik Buluşmasına davet edilecek konukların belirlenmesi.

Diyarbakır’daki gerçekleştirilecek Programların Planlanması ve katılımcıların daveti

Anadolu Medeniyet Kenti Diyarbakır Gençlik Buluşmasının Gerçekleştirilmesi.

81 ilden gelecek olan 81 Genç ile ‘’Biz Anadolu’yuz’’ isimli kısa filmin hazırlanması.

Etkinliklerin raporlanması ve ilgili bakanlığa teslim edilmesi.