Kurullar

Yönetim Kurulu

Bilal Okudan
Genel Başkan
    
Sinan Kartal
Genel Başkan
Yardımcısı
Hakan Usta
Genel Başkan
Yardımcısı
Güngör Doğanay
Genel Başkan
Yardımcısı
  
Ömer Sarı
Genel Başkan
Yardımcısı
  

 
Ertuğrul Karatay
Genel Sekreter
Şeyma Baş
Kadın Üyelerden Sorumlu 
Komisyon Başkanı
Burcu Karakullukçu
Sosyal İşlerden Sorumlu 
Komisyon Başkanı
Murat Pazan
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komisyon Bşk
Suat Zor
Eğitimden Sorumlu
Komisyon Başkanı
Adem Yakıncı
STK'lardan Sorumlu 
Komisyon Başkanı
Şamil AKTÜRK
Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Komisyon Bşk